آقای دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم

Dr. Alireza esfandiari moghadam

استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178388)

7
42
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی