آقای حسین سلیمانی

Hosein Soleymani

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179839)

88
41
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی