ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای دکتر عماد رضایی

Doctor emad rezaei

استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر و مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری

محور تخصصی:حسابداری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (81281)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی عماد رضایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

سمتهای علمی و اجرایی عماد رضایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت عماد رضایی در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور عماد رضایی

ردیفعنوان مقالهدریافت
1rezaei.emad., Investigating the impact of VAIC on Q and GR. European Online Journal of Natural and Social Sciences. vol.2, No. 3(s), pp. 1290-1296.
2rezaei.emad.,Statistical analysis the Impact of Intellectual Capital elements on future Performances: A Case Study Tehran Stock Exchange. Research Journal of Recent Sciences. Vol. 3(12), 131-137, December (2014).
3rezaei.emad.,Effect of Employee Performance Evaluation on the Productivity of Labor (Case Study: Municipality of Kermanshah). Journal of Applied Environmental and Biological Sciences www.textroad.com. J. Appl. Environ. Biol. Sci., 4(5S)117-125,
4rezaei.emad.,The checking of Hazard models comparison with the traditional view of bankruptcy prediction in the Tehran stock Exchange with using ROC curves and table. Finance - Elixir International Journal.43556-43560
5rezaei.emad.,A Review of the Impact Factors on the Financial Performance of Commercial Banks in Iran. International Journal of Economic Perspectives. Vol. 11, Iss. 1, (2017): 1438-1452.
6rezaei.emad.,Investigation Method of Company’s Intellectual Capital Measurement. Bulletin of National Agrarian University of Armenia. Vol1, Iss. 41, (2013): 121-124.
7rezaei.emad.,MEASUREMENT ANDANALYSIS OF INTELLECTUAL CAPITAL: IRANIAN FOOD INDUSTRY (DAIRY PRODUCTS). Bulletin of National Agrarian University of Armenia. Vol2, Iss. 42, (2013): 105-109.
8rezaei.emad.,Impact of VAIC on EVA: A Case Study of Iranian Companies. Bulletin of National Agrarian University of Armenia.Vol4, Iss. 44, (2013): 144-148.

مقالات عماد رضایی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین درصد سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرٍان با تعداد خریداران، تعداد دفعات معاملات و نسبت گردش سهام این شرکت هاهمایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی1390
2دریافت فایل PDF مقالهمروری بر سرمایه فکریکنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار1393
3دریافت فایل PDF مقالهاستقرار سیستم اقتصاد مقاومتی، می توان تهدید ها تحریم ها را به فرصت تبدیل کندکنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی1393
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره وری نیروی انسانی(مطالعه موردی:شهرداری های استانکرمانشاه)کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
5دریافت فایل PDF مقالهحسابداری اجتماعیکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
6دریافت فایل PDF مقالهحسابداری محیط زیستاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد1393
7دریافت فایل PDF مقالهشاخصهای سرمایه فکری موثر در کارآفرینی شرکتهااولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد1393
8دریافت فایل PDF مقالهنقش شفافیت و افشاء در گزارشگری مالیاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد1393
9دریافت فایل PDF مقالهنگرش زیرساختی به برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات در سازماناولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد1393
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اهمیت حسابرسی محیط زیستچهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1394
11دریافت فایل PDF مقالهمروری بر محافظه کاری در شرکت های خصوصیچهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1394
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اشتغال حسابرسان سابق با کارفرمای ممیزی بر برداشت های استقلال حسابرسچهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1394
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطات در مدیریت بحرانکنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری 1394
14دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سیستم های اطلاعاتی حسابداری در عملکرد مدیرانکنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری 1394
15دریافت فایل PDF مقالهﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎ (ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ) ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ استفاده از استقرار سیستم اقتصاد مقاومتیاولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
16دریافت فایل PDF مقالهمهمترین ابزارهای تأمین مالی در بانک های اسلامی و چگونگی تغییر و توسعه آنهااولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
17دریافت فایل PDF مقالهمطابقت ابزارهای جدید تامین مالی و شریعت اسلامیاولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
18دریافت فایل PDF مقالهInvestigation the impact of VAIC on Q and GRاولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
19دریافت فایل PDF مقالهCVI and future market value: an evaluation of the Iranian Companiesاولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
20دریافت فایل PDF مقالهAnalysis of relations between Intellectual Capital and Earning of Iranian Firmاولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
21دریافت فایل PDF مقالهنیازبه حسابداری اجتماعی و اثرات حسابداری مسیولیت اجتماعیپنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین1395
22دریافت فایل PDF مقالهمروری بر افشای اطلاعات حسابداری، ضروریت ها و عوامل موثر بر آنپنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین1395
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نرخ سود بانکی بر وضعیت رکود ، بیکاری و تورم در اقتصاد1395
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر حسابداری مسیولیت های اجتماعی بر واحدهای تجاری و جامعه پیرامون1395
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محافظه کاری مشروط بر رابطه بین تغییر در وجه نقد نگهداری شده و بازده عادی سهاماولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل1395
26دریافت فایل PDF مقالهاسلام و جایگاه مالیات در عدالت اجتماعیششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1395
27دریافت فایل PDF مقالهالگوسازی معنایی اخلاق در حسابداری و اندازه گیری دیدگاه حسابدارانششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1395
28دریافت فایل PDF مقالهمروری بر بررسی اخلاق در حسابداریدومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد1395
29دریافت فایل PDF مقالهمسیولیت اجتماعی شرکتها و چگونگی تاثیر آن بر عملیات شرکتدومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد1395
30دریافت فایل PDF مقالهحسابداری اسلامیدومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد1395
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرافق دید افراد بر فرهنگ و سیاست در حسابداری بین المللاولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری1395
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات و اهداف حسابداری با رویکرد اسلامیاولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری1395
33دریافت فایل PDF مقالهرابطه و تاثیر فرهنگ بر حسابداریاولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری1395
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی و کسب مزیت رقابتیاولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری1395
35دریافت فایل PDF مقالهچالش های نیروی انسانی در صنعت نفت ایراناولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری1395
36دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش اخلاق حرفه ای حسابداری در توسعه اقتصادی کشوردومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1395
37دریافت فایل PDF مقالهالزامات ارتباط دولت الکترونیک و تجارت الکترونیکدومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1395
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضرورت و چالش های حسابداری منابع انسانیدومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1395
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیرات محافظه کاری حسابداری در تصمیم گیریهای استفاده کنندگان صورتهای مالیدومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1395
40دریافت فایل PDF مقالهصداقت حرفه ای و توانایی حسابداران برای جلب اعتماددومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1395
41دریافت فایل PDF مقالهحسابداری صنعت نفت وگاز وکاربرد ها و استانداردهای آندومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1395
42دریافت فایل PDF مقالهحسابداری سرمایه های فکری و تاثیر آن بر پویایی اقتصاد ملیاولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
43دریافت فایل PDF مقالهصکوک یا ابزار مالی اسلامی، در ایران قابل انجام است یا خیر اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مرور حسابداری منابع انسانیاولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
45دریافت فایل PDF مقالهمزایا و مشکلات پیش روی اجرایی شدن حسابداری تعهدی در بخش دولتی با تاکید بر مسیولیت پاسخگوییاولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین اقلام تعهدی و مدیریت سوداولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطح اقلام تعهدی در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگیاولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد اداره کل امور مالیاتی استان همداناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
49دریافت فایل PDF مقالهاثر توسعه بانکداری الکترونیکی بر پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی کشوراولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
50دریافت فایل PDF مقالهتاثیرات مالیات بر رشد اقتصاد کشوراولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
51دریافت فایل PDF مقالهمدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامیاولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
53دریافت فایل PDF مقالهمشکلات نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد و سرمایه گذاری بیش از حداولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
54دریافت فایل PDF مقالهمروری بر رابطه بین چرخه تجاری خالص و عملکرد شرکت هااولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
55دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی عوامل موثر رسانه ای و گروه های مرجع بر توسعه فرهنگ زکات در استان ایلاماولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رسانه ها بر توسعه فرهنگ زکات در استان ایلاماولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرگروه های مرجع بر توسعه فرهنگ زکات در استان ایلاماولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ساختار سپرده, ساختار درآمد و ریسک ورشکستگی بانک ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ریسک ورشکستگی بانک ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
60دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین استقرار مدیریتی و شاخص های عملکرد در شرکت های مواد غذایی استان همداناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
61دریافت فایل PDF مقالهنگرشی بر کاربرد سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS) و و سیستم های اطلاعاتی حسابداری (AIS) در بهبودتصمیم گیری مدیران واحدهای تجاریاولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر افشای اجباری و معافیت های مالیاتی بر گریز مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
63دریافت فایل PDF مقالهبیش اطمینانی مدیران و سیاست های تامین مالیاولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران با سررسید بدهی ها و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مدیریت استعداد بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان مخابرات شهرستان خرم آباد)اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی مفهوم مدیریت استعداد و چابکی در سازماناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
67دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشوراولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات پیاده سازی استانداردهای بین المللی حسابداری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اصلاح نظام مالیاتی بر تمکین مالیاتیاولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
70دریافت فایل PDF مقالهحسابداری تعهدی حلقه گمشده پاسخ گویی نظام سلامتاولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت حسابرسی مطالعه موردی: بانک کشاورزی شهرستان ملایراولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
72دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
73دریافت فایل PDF مقالهمزایای سیستم بهایابی آلمانی (GPK) در شرکت های تولیدیاولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
74دریافت فایل PDF مقالهصنعت بانکداری با رویکرد هزینه یابی فعالیت محور ABCاولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر گزارش حسابرسی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری گزارش شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
76دریافت فایل PDF مقالهمروری بر گزارش حسابرسی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری گزارش شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
77دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ساختار مالکیت بر روابط بین کیفیت کنترل های داخلی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین کیفیت کنترل های داخلی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نسبت تغییرات در دارایی های نقدی و رشد فروش بر معکوس اقلام تعهدی شرکت هااولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نوسانات سود و بازده سهام بر معکوس اقلام تعهدی شرکت هااولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
81دریافت فایل PDF مقالهکسب و کار از دیدگاه نظام اقتصاد اسلامی و نظام کپیتالیسماولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تجزیه و تحلیل پیش بینی سود و کارایی تکنولوژی بر فرصت های سرمایه گذاری شرکت هااولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
83دریافت فایل PDF مقالهگذری بر دولت الکترونیکی و مزایا و معایب آناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
84دریافت فایل PDF مقالهحسابداری نسلی، تعادل و عدم تعادل نسل هااولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه نسبت درآمد به قیمت آتی با ریسک و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سطح افشاء عملکرد زیست محیطی بر بازده غیرعادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر افشای مسیولیت های اجتماعی بر بازده غیرعادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
88دریافت فایل PDF مقالهاستانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسی در شرکت های بورساولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
90دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در سهام بورس اوراق بهاداراولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
91دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش ویژگی های شخصیتی مدیران در استقرار کنترل های داخلیاولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
92دریافت فایل PDF مقالهاثر بانکداری الکترونیکی بر رشد ارزش افزوده ی خدمات سودآوری صنعت بانکداری ایراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
93دریافت فایل PDF مقالهاختلاف حسابداری اسلامی با حسابداری غربیاولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
94دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم بر تمکین مالیاتیاولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین مالکیت نهادی و اجتناب از پرداخت مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
96دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین مالکیت نهادی و اجتناب از پرداخت مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
97دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین مدیریت سود، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش کارکنان فروش در درگیری مشتریان (مطالعه موردی: دیدگاه مشتریان شعب بانک پارسیان تهران)اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت و معیارهای ارزیابی عملکرد با نقش تعدیلی عمر شرکت (در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
100دریافت فایل PDF مقالهمزایای حسابداری مدیریت و سیستم های کنترلی در شرکت های تولیدیاولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
101دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سیاست های توزیع سوداولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه گذاری های آتیاولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
103دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رابطه بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه گذاری هااولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
104دریافت فایل PDF مقالهنیاز به استفاده از سیستم های اطلاعاتی و فناوری جدید و برنامه ریزی آموزشی جدید در حسابداریاولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
105دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین ویژگی های کارشناسان حسابداری عضو کمیته حسابرسی، با کرسی های کمیته حسابرسی و گزارش های مالی به موقعاولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
106دریافت فایل PDF مقالهارتباط سطح تکامل سیستم مدیریت عملکرد و رضایت شغلی در بهره وری نیروی انسانی شرکت های تعاونی استان همداناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
107دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
108دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین بحران های مالی با کیفیت فرآیندهای حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
109دریافت فایل PDF مقالهمروری بر تاثیر بحران های مالی در کیفیت اقلام حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
110دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر متغیرهای خاص بانک و شاخص های کلان اقتصادی بر عملکرد مالی بانکهای تجاری درایراندومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری1396
111دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه راهبری شرکتی و عملکرد حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی1396
112دریافت فایل PDF مقالهبررسی نوع رابطه بین چرخه تجاری خالص عملکردهای شرکت ها (مطالعه موردی: بورس تهران)دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
113دریافت فایل PDF مقالهبررسی وجود رابطه بین چرخه تجاری خالص عملکردهای شرکت ها (مطالعه موردی: بورس تهران)دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
114دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین کیفیت افشا معیارهای واقعی عملکرد مالیدومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
115دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین کیفیت افشا معیارهای ظاهری عملکرد مالیدومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
116دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین مالکیت نهادی سود تقسیمی آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
117دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین تضاد نمایندگی سود تقسیمی آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
118دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول میزان نوسانات ناویژه بازده سهام عادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
119دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول میزان نوسانات ویژه بازده سهام عادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
120دریافت فایل PDF مقالهلزوم برقراری ارتباط بین دولت الکترونیک تجارت الکترونیکدومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
121دریافت فایل PDF مقالهنقش اطلاعات مالی حسابداری در تصمیم گیری مدیران بانک هادومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
122دریافت فایل PDF مقالهمزایای بررسی شناسایی عوامل موثر بر رابطه بین حق الزحمه حسابرسی کیفیت سود حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
123دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه حق الزحمه غیر عادی حسابرسی کیفیت سود حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
124دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مدیریت سود بر ارتباط ارزشی سود هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
125دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مدیریت سود بر محتوای ارزشی سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
126دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نقش معیارهای ارزیابی عملکرد بر سرمایه فکریدومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
127دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر خوش بینی مدیریت بر انگیزه های نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
128دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری سرمایه گذاری در فعالیت های اصلی تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
129دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی سرمایه گذاری در فعالیت های اصلی تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
130دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین انحراف از سطح بهینه نسبت ساختار سرمایه هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
131دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر میزان حساسیت هزینه حقوق صاحبان سهام به انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه بر سرعت تعدیل ساختار سرمایهدومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
132دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ارزش سهام بحران مالی در ریسک تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
133دریافت فایل PDF مقالهمروری بر نقش ارزش سهام در ریسک تصمیم گیری سرمایه گذاران (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
134دریافت فایل PDF مقالهشاخص های سرمایه فکری موثر در کارآفرینی شرکت های مالی بانک هادومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
135دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحلیل چالش های نقدینگی بانک ها عوامل موثر بر جذب متنوع سازی منابعدومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
136دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین پاداش مدیران کیفیت کنترل داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
137دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین توانایی مدیریت کیفیت کنترل داخلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
138دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین هموارسازی سود تشدید ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
139دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر توسعه تامین مالی از طریق اینترنت نظم انضباط بانک داری بر نرخ رشد واقعی سپرده مشتریان بانک هادومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
140دریافت فایل PDF مقالهنقش تحقیقات سیستم های اطلاعاتی حسابداری در هدایت رویه هادومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
141دریافت فایل PDF مقالهنقش حسابداری در شناسایی توسعه مدیریت منابع انسانیدومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
142دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تجربی ارتباط بین هزینه های سیاسی هزینه های نمایندگی با ارزش فرصت های رشد شرکتدومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
143دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین کیفیت سود نسبت سود سهام پرداختی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
144دریافت فایل PDF مقالهمسیله نمایندگی سرمایه فکری: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
145دریافت فایل PDF مقالهآیا شرکتها بعد از تجدید ارایه صورتهای مالی، استراتژی های محافظه کارانه تری را در مورد گزارشگری سود خالص اتخاذ می نمایند یا خیردومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
146دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محدودیت های مالی بر سرعت تعدیل اهرم دفتری اهرم بازاری در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
147دریافت فایل PDF مقالهاثر تغییر حسابرس بر حسابرسی، مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداردومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
148دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین افشای داوطلبانه حاکمیت شرکتیدومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
149دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی ارزیابی حسابداری اسلامی جایگاه آن در قانون حسابداری ایراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
150دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین پاداش به تیمهای مدیریتی ارزش افزوده اقتصادی با نقش تعدیلگری بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
151دریافت فایل PDF مقالهمطالعه نقش تشویق تیم های مدیریتی بر ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های دارای بحران مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
152دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محدودیت مالی بر رابطه بین وجه نقد نگهداری شده حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
153دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فرصت های رشد بر رابطه بین وجه نقد نگهداری شده حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
154دریافت فایل PDF مقالهمروری بر تاثیر تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران با استفاده از مدل جاذبهدومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
155دریافت فایل PDF مقالهمروری بر نقش رفع تحریم های بانکی بر ارزش سهام شرکت ها (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
156دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مطالعات صورت گرفته در همایش ها مجلات معتبر علمی پژوهشی داخلی در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
157دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری بحران مالیدومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
158دریافت فایل PDF مقالهمروری بر نقش کیفیت حسابرسی مطالعات صورت گرفته در همایش ها مجلات معتبر علمی پژوهشی داخلیدومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
159دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین مسیولیت اجتماعی شرکت، اجتناب مالیاتی عملکرد سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
160دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ترکیب هییت مدیره بر شدت هزینه های تحقیق توسعه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
161دریافت فایل PDF مقالهحسابداری مصرف منابع (RCA)دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
162دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین هزینه های تحقیق توسعه گردش موجودی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
163دریافت فایل PDF مقالهبررسی حسابداری ناب و تاثیر آن بر صنایع تولیدیکنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد1397
164دریافت فایل PDF مقالهدوره تصدی موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تاخیر در ارائه گزارش حسابرسیپنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری1398
165دریافت فایل PDF مقالهاخلاق حرفه ای در حسابداری صنایع غذایی و داروییکنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری1397
166دریافت فایل PDF مقالهبررسی استاندارد بین المللی گزارشگری مالی IFRS در دولت هوشمندکنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری1397
167دریافت فایل PDF مقالهکاربرد حسابداری مصرف منابع در ایرانکنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری1397
168دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین افشای داوطلبانه وتاثیرآن بر مدیریت سودششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری1399

مقالات عماد رضایی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1رضایی، عماد و عباسی، ابراهیم.تاثیر سرمایه فکری بر نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده بازار به سود حسابداری. پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی. سال 8 / شماره 13 / پائیز 95. 33 صفحه 321 تا 1311395
2رضایی، عماد و عباسی، ابراهیم.روشهای اندازه گیری سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی.، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال هشتم، شماره 29، بهار 1395 130 صفحه1395
3رضایی، عماد و صفاری ، مریم. بررسی و مطالعه ابزارهای مالی در کشورهای اسلامی، مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی، 681- علوم انسانی اسلامی، شماره 81 ، جلد 8، آذر 8931 ، ص 61395
4رضایی، عماد و نادریان ایرج. 10 بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و پایداری سود در شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مجله علمی تخصصی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ،آکادمی علوم و تکنولوژی ایران، 2312/010/ب1395

تالیفات عماد رضایی

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتاببررسی موارد خاص در حسابداریکبریا، ملایر1396فارسی
2کتابحسابداری مالیاتیکبریا، ملایر1395فارسی
3کتابحسابداری مدیریتکبریا، ملایر1396فارسی
4کتاباصول حسابداری 3کبریا، ملایر1389فارسی
5کتابانگلیسی برای دانشجویان حسابداریکبریا، ملایر1389فارسی
6طرح پژوهشیبررسی ارتباط بین درصد سهام شناور آزاد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تعداد خریداران ، تعداد دفعات معاملات و نسبت گردش سهام این شرکت هادانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر1391فارسی
7طرح پژوهشیتبدیل تهدید ها (تحریم ها) به فرصت با استفاده از استقرار سیستم اقتصاد مقاومتیدانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر1392فارسی
8طرح پژوهشیجایگاه زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) در دولت الکترنیکدانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر1396فارسی

سوابق استادی عماد رضایی

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1استادیار

تحصیلات تخصصی عماد رضایی

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1حسابداری
اگررین
دکتری حرفه ای1390-1394

سوابق شغلی و تخصصی عماد رضایی

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1سابقه کار دانشگاهیدانشگاه آزاد اسلامی و احد ملایر1382-1396
2تدریس دانشگاهیدانشگاه آزاد اسلامی و احدبروجرد1385-1392
3تدریس دانشگاهیدانشگاه آزاد اسلامی و احدنهاوند1382-1388
4تدریس دانشگاهیدانشگاه آزاد اسلامی و احدتوسرکان1384-1385
5تدریس دانشگاهیدانشگاه آزاد اسلامی و احدسما1385-1386
6تدریس دانشگاهیدانشگاه علمی-کاربردی1386-1387
7تدریس دانشگاهیدانشگاه پیام نورنهاوند1382-1387
8تدریس دانشگاهیدانشگاه پیام نور ملایر1382-1395
9تدریس دانشگاهیآموزش و پرورش1380-1382

جوایز و افتخارات عماد رضایی

ردیفعنوان جایزه، مقام، رتبهسال
1پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر1390
2پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان1396
3پژوهشگر برتر نفر دوم دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان1394

سایر موارد

ردیفعنوان
1دبیر کل 4/3/96 دانشگاه آزاد واحد ملایر اولین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
2دبیر علمی 17/12/96 دانشگاه آزاد واحد ملایر دولین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
3عضویت در کمیته علمی همایش های ملی 4/3/96 دانشگاه آزاد واحد ملایر اولین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
4عضویت در کمیته داوران همایش های ملی 4/3/96 دانشگاه آزاد واحد ملایر اولین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
5عضویت در کمیته علمی همایش های ملی 17/12/96 دانشگاه آزاد واحد ملایر دولین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
6عضویت در کمیته داوران همایش های ملی 17/12/96 دانشگاه آزاد واحد ملایر دولین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
7سر دبیر نشریه 96 دانشگاه آزاد واحد ملایر Journal of advances in accounting knowledge and practices (AAKP) http://aakp.worldpublishing.org/aakpojs/index.php/aakp/index
8کمیته علمی و اجرایی 2013 سفارت ایران در ارمنستان دومین همایش علمی-پژوهشی دانشجویان ایرانی در رامنستان
تاریخ ایجاد رزومه: 20 آذر 1396 - تعداد مشاهده 3081 بار

نمودار سالانه مقالات عماد رضایی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با عماد رضایی

آدرس ایمیل: rezaei.emad@gmail.com
کشور: ایران استان: همدان شهر: ملایر
آدرس: خ سعدی کوچه خانجانی پلاک چهارم جنوبی

به اشتراک گذاری صفحه عماد رضایی

علایق شخصی

  • سرمایه فکری ، حسابداری مالی، حسابداری صنعتی،
  • ، حسابداری مالی،
  • حسابداری صنعتی،
  • حسابداری مدیریت
  • منابع انسانی
پشتیبانی