مطالعه پارامتریک بر یک اتصال RBS جدید با کاهش در ارتفاع جان تیر

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,958

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE04_044

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1386

چکیده مقاله:

در اتصالات RBS با کاهش موضعی مقطع تیر در مجاورت ستون از تمرکز تنش در محل اتصال جلوگیری می گردد و محل ایجاد مفصل پلاستیک از اتصال به مقطعی از تیر در نزدیکی بر ستون منتقل می شود . نوع خاصی از اتصال RBS معروف به اتصال استخوانی (Dogbone ) که در آن بال های تیر به صورت قوسی از دایره برش یافته است , عملکرد بسیار خوبی در مقابله با بارهای لرزه ای نشان داده است . در تحقیق حاضر نوعی از اتصال RBS با اعمال کاهش موضعی در جان تیر به منظور دستیابی به حالت بهینه آن مورد مطالعه پارامتریک اجزا محدود قرار گرفت و با اتصالات مشابه نظیر اتصال استخوانی مورد مقایسه قرار گرفت . برای اتصال مورد مطالعه عملکرد خوبی در دور کردن مفصل پلاستیک از اتصال به همراه شکل پذیری بالا، اتلاف انرژی زیاد و مقاومت خوب مشاهده گردید .

نویسندگان

حسین سلیمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

بهزاد رافضی

استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز