مقالات فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، دوره 10، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 27 دی 1399 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 580