فصلنامه حفاظت گیاهان

Journal of plant protection

مجله حفاظت گیاهان فصلنامه ای است که در سال ۴ بار توسط دانشگاه فردوسی مشهد انتشار می یابد.

هدف از انتشار این مجله افزایش توان علمی ، اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به مسایل کشاورزی از جنبه های کیفی و کمی است. این مجله مشکلات مربوط به آفات، بیماری ها، علف های هرز نماتدها ، باکتری ها و ویرورس ها را پوشش می دهد و علاقمندان را در جهت شناخت و مبارزه با آنها راهنمایی کرده و مسایل به روز را در اختیار آنها قرار می دهد. علاوه بر مقالات پژوهشی، مقالات کوتاه حاوی اطلاعات مفید نیز چاپ می شود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات