آقای دکتر صمد خاقانی نیا

Dr. Samad Khaghaninia

استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400440)

5
25
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی