آقای دکتر آرش زیبایی

Dr. Arash Zibaee

دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400439)

7
27
40
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی