برخی ویژگی های گلوکوزیدازهای گوارشی در روده میانی حشرات کامل Plagiodera versicolora (Laicharting) (Coleoptera: Chrysomelidae)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 272

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCOCA03_283

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

سوسک برگخوار بید (Plagiodera versicolora (Laicharting از مهمترین آفات برگخوار درختان بید است. لارو و حشرهکامل این آفت از برگ درختان بید تغذیه میکنند. فعالیت آلفا و بتا-گلوکوزیداز که از جمله مهمترین کربوهیدرازهای گوارشی درروده میانی هستند، مورد بررسی قرار گرفت. غلظت 5 میلیمولار یون (+)K بیشترین تاثیر بازدارندگی را بر فعالیت آنزیم آلفا- گلوکوزیداز داشت. درحالیکه بیشترین میزان فعالیت این آنزیم در حضور غلطت 5 میلیمولار یون (+Ca(2 مشاهده شد. فعالیت آنزیم بتا-گلوکوزیداز نیز در حضور غلظت 3 میلیمولار یون (+)K افزایش پیدا کرد و در حضور غلظت 3 میلیمولار یون (+2)Mn بیشترین میزان کاهش فعالیت را نشان داد.

نویسندگان

میسره شابراری

دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

بهرام ناصری

دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

آرش زیبایی

استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

جلیل حاجی زاده

دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان