فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی

geography and human relationships

مجله جغرافیا و روابط انسانی برای شماره دوم پاییز ۱۳۹۷ مقاله می پذیرد. تلاش خواهد شد تا شماره دوم با داوری سریع طی روزهای آتی منتشر شود. لذا مقالاتی که در چند روز آینده ارسال شوند به سرعت در مسیر داوری و چاپ قرار خواهند گرفت.

مجله جغرافیا و روابط انسانی بر اساس مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت ۸۲۴۹۳ در تاریخ ۲۵ /۴/ ۱۳۹۷ فعالیت می کند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات