آقای دکتر علی اکبر نجفی کانی

Dr. ali akbar najafi kani

دانشیار گروه آموزشی جغرافیا دانشگاه گلستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (308324)

22
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی