خانم زهرا راجی

zahra Raji

Researcher ID: (371837)

1
16
2
1
1
2

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

  • شاخص جهانی سفر مسلمانان (1401)
  • طرح تحلیل وضعیت گردشگری شهر قم با تاکید بر فرصت های درآمد زایی پایدار شهری( رویکرد سند راهبردی-عملیاتی 1400) (1400)

تالیفات

  • کتاب کرونا و صنعت گردشگری (قاف اندیشه) - 1401 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • مدیر داخلی نشریه مساله پژوهی سفر (1401-تاکنون)
  • عضو علی البدل هیئت مدیرۀ انجمن توسعۀ زندگی بومی -شوکا- (1400-1402)

سایر موارد

  • طراح و نویسنده نماهنگ شهربیدارhttps://telewebion.com/episode/0x6a91e9c
  • طراح و تهیه کنندۀ نماهنگ یک صحن کبوتر https://telewebion.com/episode/0x6d01096
  • سفیر بازی ها/ورزش های بومی محلی