آقای دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی

Dr. Alireza Khaje Shahkoohi

استادیار دانشگاه گلستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178121)

17
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی