فصلنامه کودکان استثنایی

Journal Exceptional children

فصلنامه کودکان استثنایی یک نشریه علمی پژوهشی است که توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش – پژوهشکده کودکان استثنایی منتشر می شود.

فصلنامه کودکان استثنایی اولین فصلنامه‌ای علمی پژوهشی به زبان فارسی است که به طور خاص در زمینه مشکلات مختلف دانش آموزان و کودکان با نیازهای ویژه به انتشار مقالات علمی و پژوهشی می‌پردازد و مخاطبان زیادی از اساتید، دانشگاهیان و پژوهشگران دارد. هدف این فصلنامه ، کمک به رشد و گسترش دانش و یافته‌های تخصصی در زمینه‌ ارزیابی، پیشگیری، ارتقاء سلامت، آموزش و پرورش ویژه، مداخلات مرتبط در زمینه‌های متنوع کودکان با نیازهای ویژه مانند کودکان دارای مشکلات و اختلالات رفتاری و هیجانی، کم توانی ذهنی و اختلالات یادگیری، اختلالات گفتار و زبان، اختلالات وابسته به سلامت جسمی و حرکتی و انواع ناتوانیهای حسی مانند آسیبهای بینایی و شنوایی و غیره و همچنین کودکان تیزهوش و سرآمد است.

این نشریه در حوزه های مرتبط مقالات فارسی می پذیرد.

حوزه پذیرش مقالات: در زمینه مشکلات مختلف دانش آموزان و کودکان با نیازهای ویژه

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات