ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای سعید تیموری

Saeid Teymori

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179166)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی سعید تیموری در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات سعید تیموری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهحافظه کاری دیداری فضایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (ADHD) در آزمون نگهداشت دیداری بنتوناولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت1390
2دریافت فایل PDF مقالهرابطه کمال گرایی مادران با اختلالات رفتاری عاطفی- کودکاندومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده1390
3دریافت فایل PDF مقالهمقایسه حالات عاطفی و ویژگی های شخصیتی در بیماران سرطانی و افراد عادیدومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری1393
4دریافت فایل PDF مقالهرابطه سخت رویی با کنترل درمانی در بیماران سرطانیاولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری1393
5دریافت فایل PDF مقالهرابطه سخت رویی با ادراک بیماری در بیماران سرطانیاولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری1393
6دریافت فایل PDF مقالهرابطه ویژگی های شخصیتی با التهاب گوارشیاولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری1393
7دریافت فایل PDF مقالهرابطه سخت رویی با بازنمایی هیجان در بیماران سرطانیاولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری1393
8دریافت فایل PDF مقالهرابطه سخت رویی با رفتار مربوط به سرطاناولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری1393
9دریافت فایل PDF مقالهرابطه ویژگی های شخصیتی با عملکرد قلباولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری1393
10دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی رواندرمانی حمایتی درکاهش افسردگی زنان بااختلال روانی مزمندومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
11دریافت فایل PDF مقالهطراحی یک چارچوب جدید و نوین برای مقابله با وب سایت های فیشینگ مبتنی بر شبکه های تصادفیکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر1394
12دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مداخلات درمان پذیرش و تعهد( ACT )بر کاهش افسردگی در افرادمبتلا به سندرم آشیانه خالیاولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران1394
13دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مداخلات درمان پذیرش و تعهد ACT بر بهبود کیفیت زندگی در افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالیاولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران1394
14دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مداخلات درمان پذیرش و تعهد ACT بر افزایش کیفیت زندگی در افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالیاولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران1394
15دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مداخلات درمان پذیرش و تعهد ACT بر افزایش رضایت زندگی در افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالیاولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران1394
16دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی درمان شناختی - رفتاری بر بهبود جراتٔ ورزی وخودکارآمدی نوجوانان مبتلا به هراس اجتماعیکنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی 1393
17دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی درمان شناختی - رفتاری بر بهبود سطح اضطراب وبازداری رفتاری نوجوانان مبتلا به هراس اجتماعیکنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی 1393
18دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی مهارت ارتباط موثر بر سازگاری بین فردی نابینایانسومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری1394
19دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی بازی درمانی گروهی کودک محور بر کاهش نشانه های بیش فعالی/نقص توجه کودکان ADHD-1392دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
20دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش معنادرمانی گروهی بر عزت نفس مبتلایان به لکنت زباندومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
21دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کمرویی در دانشجویان روانشناسی کم بینا نابینادومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بخشی درمان شناختی هیجانی دینی - RCET بر کاهش اضطراب مادران دارای فرزند معلولدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
23دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه ی شناختی رفتاری بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی مادران دارای کودکان ناتوان ذهنیدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
24دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی درمان فراشناختی بر باورهای فراشناختی و کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحهدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی بازی درمانی کوتاه مدت ساختاری بر کاهش نشانههای اختلال بیش فعالی کمبود توجه در کودکان دیرآموز پایه اول ابتداییدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
26دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی موسیقی درمانی فعال بر افسردگی ،اضطراب و کیفیت زندگی زنان مطلقهدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
27دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی افسردگی پس از زایمان براساس افسرده خویی مادرونقش حمایتهای اجتماعیدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
28دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی درمان های شناختی رفتاری بر کاهش علائم و بهبود سازگاری اجتماعی در اختلال سلوکدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
29دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارکردهای اجرایی برنامه ریزی و سازماندهی و بازداری در افراد معتاد و بهنجاردومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
30دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی طرح واره درمانی بر کاهش رفتار های تکانشی زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزیدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
31دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی طرح واره درمانی بر کاهش احساس پوچی زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزیدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
32دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی درمان پذیرش و تعهد در کاهش علائم، وسواس فکری- عملی در زنان مبتلا به OCDدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
33دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی درمان پذیرش و تعهد در کاهش افسردگی و بهبود کیفیت زندگی در زنان مبتلا به OCDدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد جنسی زنان و عزت نفس جنسی با میزان سازگاری زناشویی بیماران کرونر قلبی با افراد عادیدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
35دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی گرایش به اعتیاد جوانان براساس ویژگی های شخصیتی سرشت ومنشدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
36دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی گرایش به اعتیاد جوانان براساس سبک های مقابلهدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش خودکنترلی برکاهش مشکلات خواندن و انگیزه پیشرفت دانش آموزان نارسا خواندومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
38دریافت فایل PDF مقالهتعیین تفاوت عامل های هوشی وکسلر در دانش آموزان بهنجار با کودکان دارای اختلالات یادگیریدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
39دریافت فایل PDF مقالهنقش ابزارهای مشتقه در توسعه بازارهای مالیهمایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی1394
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی شرایط رای داوری در نظام حقوقی ایراندومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی1394
41دریافت فایل PDF مقالهنقش سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت پروژه های ساخت و سازسومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1394
42دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تنظیم هیجانی در زنان بدریخت انگار با افراد عادیکنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی1395
43دریافت فایل PDF مقالهمقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه در زنان بدریخت انگار با افراد عادیکنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی1395
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل مبانی و مصادیق جرم شناختی بزه دیدگی و بزهکاری زنان(موردی بزه جنسی)کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی1395
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مداخلات آموزش شیوه های شناختی رفتاری مقابله با درد بر کاهش درد بیماران سرطانیسومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری1395
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مداخلات آموزش شیوه های شناختی رفتاری مقابله با درد بر سازگاری بیماران سرطانیسومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری1395
47دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر بهبود تنظیم هیجانی و کاهش انگیزه خودکشی در افراد افسردهدومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی1395
48دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین باورهای مرکزی با رضایت زناشویی و رضایت شغلی معلماندومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی1395
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر تنظیم هیجانی کودکان طلاقنخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی1395
50دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین افکار ناکارآمد و خودشیفتگی با بد شکلی بدنی در متقاضیان جراحی های زیباییسومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران1395
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ی خودشیفتگی با اختلال بدشکلی بدن در متقاضیان جراحی های زیباییسومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران1395
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه افکار ناکارآمد، اختلال بدشکلی بدن در پیش بینی خودشیفتگی در متقاضیان جراحی های زیباییسومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران1395
53دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی سبکهای مدیریتی وظیفه مدار، رابطه مدار براساس سخت رویی و هوش هیجانیسومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی1393
54دریافت فایل PDF مقالهرابطه سخت رویی با رفتار مربوط به سرطان،کنترل شخصی وکنترل درمانیسومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی1393
55دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی شادکامی بررضایت از زندگی مادران کودکان کم توان ذهنیسومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی1393
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه آسیب پذیری شناختی نگرش های نا کار آمد و سبک استنباطی منفی با نشانه های افسردگی نوجوانانسومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی1393
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه آسیب پذیری بین فردی با علایم و نشانه های افسردگی نوجوانانسومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی1393
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان شیوع و فراوانی رویدادهای منفی زندگی نوجوانان در دانش آموزان دوم و سوم متوسطه دختر شهرستان کاشمرسومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی1393
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات ارتفاعی دریاچه نمک با استفاده از تصاویر راداری باندهمایش و مجموعه کارگاه های ساخت و ساز سبز1396
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی و پیش بینی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص های NDVIو SAVI در شبکه عصبی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سر نمک در استان لرستان)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی حساسیت اضطرابی و باورهای فرانگرانی با تعداد دفعات IVF در زنان نابارورچهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1397
62دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر حساسیت اضطرابی با تعداد دفعات IVF در زنان نابارورچهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1397
63دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی درمان های روانشناسی مثبت نگر بر شادکامی و مسیولیت پذیری زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد اداره یک مشهدچهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر1396
64دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی روان درمانی بین فردی بر افسردگی نوجوانان 19 13 دارای اختلال سوگدومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت1397
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مولفه های هوش معنوی بر مدیریت سرمایه های منابع انسانی در بنیاد شهید امور ایثارگران استان همداندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر هوش معنوی بر مدیریت سرمایه های منابع انسانی با نقش میانجیگری تفکر استراتژیک در بنیاد شهید امور ایثارگران استان همداندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
67دریافت فایل PDF مقالهتجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیکسومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها1397
68دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی کارایی یک سلول فلوتاسیون ستونی صنعتی به روش تحلیل مولفه های اصلی و شبکه های عصبی هوشمندشانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1397
69دریافت فایل PDF مقالهمقایسه توانمند سازی روانشناختی در کارکنان رسمی و بخش خصوصی مدیریت مخابرات مشهددومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی1397
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آموزش خود تعلیمی کلامی بر کاهش علائم نقص توجه بیش فعالی کودکانپنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)1397
71دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی روایت درمانی بر احساس بخشش نوجوانان دختر بزهکار مراکز اصلاح و تربیت مشهدنخستین همایش ملی هنر و سلامت1397
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر جریان وزشی در سیستم های توزیع هوای زیر سطحی بر شرایط افراد ساکن در محیط اداریبیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1398
73دریافت فایل PDF مقالهمقایسه انگیزه شغلی و سازگاری بین فردی در کارکنان رسمی و بخش خصوصی مدیریت مخابرات مشهدششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران1397
74دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای فعالسازی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از پرونده الکترونیک سلامت(EHR)دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور1398
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی اپیدمیولوژیک بیماری سالک در شهرستان کهگیلویه در سال 1396دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور1398
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی اپیدمیولوژی بیماری تب مالت در شهرستان کهگیلویه در سال 1396دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور1398
77دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت میکروبی آب آشامیدنی مناطق روستایی شهرستان کهگیلویه در سال 1396دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور1398
78دریافت فایل PDF مقالهرابطه نیازهای بنیادی گلاسر با نگرش به خیانت زناشوییپنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی و علوم تربیتی و روانشناسی1398
79دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی ترمودینامیکی چرخه توان-تبرید ترکیبی توربین گاز، رانکین آلی با اجکتور و بازیاب به همراه تبرید جذبی دو اثرهیازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن1398
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد سیستم سرمایش انفرادی بر اساس شرایط آسایش حرارتی و درصد نارضایتی افراد در محیط اداریششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک1397
81دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مصرف سالیانه انرژی در یک ساختمان نمونه در اقلیم بندرعباس با بکارگیری مواد تغییر فاز دهنده در جداره خارجی ساختمانششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک1397
82دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارکردهای اجرایی نوجوانان مبتلا به نارسایی توجه/ فزون کنشی با نوجوانان مبتلا به اختلال سلوکسیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1397
83دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب ، استرس و افسردگی مادران باردارسیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1397
84دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی درمان شناختی رفتاری - گروهی بر اضطراب ونگرش های ناکارآمد بیماران زن مبتلا به هپاتیت نوع بسیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1397
85دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آزمایشگاهی عملکرد سیستم توزیع هوای زیر سطحی با دمای ورودی 16 درجه سلسیوس، به لحاظ الگوی دما، سرعت و شرایط آسایش افرادهجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها1398
86دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد سیستم های تهویه جابه جایی، اختلاطی و لایه ای به لحاظ تامین شرایط آسایش حرارتی افراد در یک فضای آموزشیهجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها1398
87دریافت فایل PDF مقالهیادگیری الکترونیکی و نقش آن در آموزش نوین(E-learning)چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش1398
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اجرای برنامه خانواده سازگار (مبتنی بر رویکرد MBCT همراه با تعامل والد کودک) برکاهش حساسیت اضطرابی والدین و اختلال اضطراب جدایی کودکان و نوجوانانپنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی1398
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اجرای برنامه خانواده سازگار (مبتنی بر رویکرد MBCT) همراه با تعامل والد کودک) بر کاهش باورهای فرانگرانی و اضطراب سلامتی والدین و اختلال اضطراب اجتماعی کودکان و نوجوانانپنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی1398
90دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کاهش تکانش گری و بهبود رضایت از زندگی بیماران دوقطبیسومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی1398
91دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کاهش رفتارهای خود آسیب رسان وبهبود رضایت از زندگی بیماران دوقطبیسومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی1398

مقالات سعید تیموری در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 80 بار

نمودار تولید سالانه مقالات سعید تیموری

تماس با سعید تیموری


به اشتراک گذاری صفحه سعید تیموری

پشتیبانی