آقای داریوش فرهود

Daryoush Farhoud

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183847)

5
13
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی