خانم دکتر مهناز اخوان تفتی

Dr. Mahnaz Akhavan tafti

استاد گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181932)

13
37
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی