خانم دکتر فرشته باعزت

Dr. fereshteh baezzat

دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (231420)

22
23
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی