فصلنامه کارافن

KARAFAN

فصلنامه‌ی «کارافن» از پاییز ۱۳۸۲و با هدف تبدیل ایده و نظر به عمل، توسعه فناوری و دانش کاربردی، تولید سوال برای تحقیقات بنیادی و... در حوزه‌ی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دانشگاه فنی و حرفه‌ای منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ موفق به اخذ مجوز علمی به شماره ۳/۱۸/۶۰۸۳۷ از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد. این نشریه چهار شماره در سال منتشر می‌شود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات