خانم دکتر ساناز اسدی رحمتی

Researcher ID: (285897)

5
6
1
1
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

  • بررسی تاثیر دروس عملی بر عملکرد دانش آموختگان فنی و حرفه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای (1400)

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس پژوهش، فناوری و ارتباط با صنعت (1398-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر استان لرستان (1400)