آقای دکتر بهنام اسدی

Dr. behnam asadi

دکترای حقوق خصوصی و مدیر عامل بنیاد علمی قانون یار((استاد دانشگاه))

فرد مهم علمی - Researcher ID: (100226)

30
58
24
8
7
16

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Obligations of a lawyer in Iran and the United States((writer: Dr Behnam Asadi)) accepted in ISI Indexing
 •  The international legal system governing the protection of immigrants
 •  The right to free access to information((writer: Dr Behnam Asadi.IRAN)) accepted in ISI Indexing
 •  Legal implications of Iran's accession to the Thrips Agreement))writer: Dr Behnam Asadi.IRAN)) accepted in ISI Indexing
 •  Examining the ways of compensation. Dr Behnam asadi. iran Internation Scientific Indexing (ISI)
 •  Violence against women and prevention strategies.))writer: Dr Behnam Asadi.IRAN)) accepted in Directory of Research Journals Indexing
 •  The crime of destruction in Iranian law and the rights of England.))writer: Dr Behnam Asadi.IRAN)) accepted in Directory of Research Journals Indexing.vol5.
 •  Revocation of arbitration))writer: Dr Behnam Asadi.IRAN)) accepted in ISI Indexing...vol5.no4.Internation Scientific Indexing (ISI)
 •  Examining Legal Solutions for Islamic Banking Development.Dr Behnam Asadi.iram.vol11.no27.2018.81-102...Directory of Research Journals Indexing
 •  Impact of sanctions on Iranian oil industry))writer: Dr Behnam Asadi.IRAN)) accepted in ISI Indexing.Internation Scientific Indexing (ISI).vol9.no21.page165-200
 •  Interdependence between central banks in terms of international economic law.Dr Behnam Asadi..indiancitationindex...vol15.no26.page 190-218..2018
 •  Judicial attributes and circumstances.The CiteFactor server provides indexing of major international journals and proceedings. Author can get information about international journal impact factor///Dr Behnam Asadi/vol19.no38.page285-301.2018
 •  Contracts in comparative law((Internation Scientific Indexing (ISI) Asadi Behnam.iran.vol10.no19.page77-99.2019
 •  The Role of Judicial Procedure in Law))writer: Dr Behnam Asadi.IRAN)) accepted in Directory of Research Journals Indexing.vol27.no58.page 100-113.2019
 •  Obligatory for individual contracts.citefactor.vol18.no25.page 440-470.2019 from asadi behnam((iran))The CiteFactor server provides indexing of major international journals and proceedings. Author can get information about international journal impact factor, proceedings (research papers) and information on upcoming events. All the journal pages ha
 •  Terms and conditions in international law.))writer: Dr Behnam Asadi.IRAN)) accepted in ISI Indexing.vol40.no66.page 190-221.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب تالیف کتاب جزای اختصاصی((این اثر علمی در دست تالیف می باشد)) (قانون یار) - 1398 - فارسی
 • کتاب تالیف کتاب اصول فقه((این اثر علمی در دست تالیف می باشد)) (قانون یار) - 1398 - فارسی
 • کتاب جایگاه اصول و قواعد فقهی در قوانین ایران (قانون یار) - 1398 - فارسی
 • کتاب متون حقوقی((این اثر علمی در دست تالیف می باشد)) (قانون یار) - 1398 - انگلیسی
 • کتاب تالیف کتاب آیین قرارداد نویسی و مجموعه قراردادهای کاربردی اسناد، املاک و مشاغل (قانون یار) - 1397 - فارسی
 • کتاب تالیف کتاب اظهارنامه به زبان ساده (فرزانگان دانشگاه) - 1397 - فارسی
 • کتاب تالیف کتاب قانون یار تجارت((با همکاری رتبه های تک رقمی قانون یار)) (قانون یار) - 1397 - فارسی
 • کتاب تالیف کتاب مجموعه مقالات علمی (فرزانگان دانشگاه) - 1397 - فارسی
 • کتاب تالیف کتاب شرط نامشروع در عقود و قراردادها (فرزانگان دانشگاه) - 1397 - فارسی
 • کتاب تالیف کتاب طواری دادرسی (فرزانگان دانشگاه) - 1397 - فارسی
 • کتاب تحلیل مبانی فقهی فقه در حقوق ایران (قانون یار) - 1397 - فارسی
 • کتاب تالیف کتاب تک جلدی حقوق یار جزای عمومی(محشای عمیق و تفسیر ماده به ماده مواد قانون مجازات اسلامی با اصلاحات) (قانون یار) - 1396 - فارسی
 • کتاب تالیف کتاب تک حقوق یار آیین دادرسی کیفری(محشای عمیق و تفسیر ماده به ماده مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 با اصلاحات) (قانون یار) - 1395 - فارسی
 • کتاب تالیف کتاب تحلیل سیاست خارجی ایران(بررسی زمینه های سیاسی و اقتصادی روابط با ترکیه و عراق جدید) (قانون یار) - 1395 - فارسی
 • طرح پژوهشی پژوهشگر و عضو صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران((مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات)) (وزارت علوم و تحقیقات) - 1395 - فارسی
 • کتاب تالیف کتاب تامین دلیل و دستور موقت (قانون یار) - 1395 - فارسی
 • کتاب تالیف کتاب دو جلدی حقوق یار آیین دادرسی مدنی(محشای عمیق و تفسیر ماده به ماده مواد قانون به همراه آخرین آرا وحدت رویه دیوانعالی کشور) (قانون یار) - 1394 - فارسی
 • کتاب تالیف کتاب شرایط اعتبار علم اجمالی در مورد معامله (قانون یار) - 1394 - فارسی
 • طرح پژوهشی تدریس و تفسیر مواد قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری- بالغ بر 300 ساعت تدریس صوتی(در قالبDVD صوتی آزمونی) (قانون یار) - 1394 - فارسی
 • طرح پژوهشی سخنران و مدرس مدعو جهت برگزاری سمینار علمی و آموزشی در پالایشگاه بیدبلند استان خوزستان تحت عنوان (( تحلیل و بررسی جرم پولشویی با نگاهی به آثار منفی آن بر نظام اقتصادی ایران و جامعه بین المللی)) به مدت 4 ساعت سخنرانی و تدریس در تاریخ 10/04/1394 با کد سمیناری5042 (پالایشگاه نفت خوزستان) - 1394 - فارسی
 • کتاب تالیف کتاب چهار جلدی حقوق یار مدنی(محشای عمیق و تفسیر ماده به ماده تمامی مواد قانون به همراه آخرین آرا وحدت رویه دیوانعالی کشور) (قانون یار) - 1393 - فارسی
 • کتاب تالیف کتاب شرحی بر قانون مدنی (هزار رنگ) - 1393 - فارسی
 • کتاب تالیف کتاب بایسته های حقوق خصوصی (هزار رنگ) - 1393 - فارسی
 • کتاب تالیف کتاب حقوق معنوی مولف (هزار رنگ) - 1393 - فارسی

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر عامل فعلی موسسه قانون یار به شماره ثبت33378 و شناسه ملی 14003896960در استان تهران با بیش از نوزده نمایندگی فعال در سطح کشور (1393-تاکنون)
 • مدیر و صاحب امتیاز انتشارات قانون یار به شماره پروانه 12161 تاسیس 1393 ((استان تهران)) (1393-تاکنون)
 • مدیر عامل فعلی واحد فرهنگی نشر الکترونیکی و دیجیتال قانون یار به شماره حکم و مجوز 3465/50 تاسیس 1395 ((استان تهران)) (1395-تاکنون)
 • کارشناس و مشاور حقوقی موسسه جهت پذیرش وکالت در تمامی دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی و خانواده. (1393-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه پیام نور با کد استادی 28574 (1393-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در سردبیر علمی و مدیر برگزاری همایش مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی با گستره ملی((تاریخ برگزاری همایش 24 اسفند1397)) (1397-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه چاپی قانون یار با شناسه مجوز 78864 و شماره ISSN 2538-3701 تاسیس 1395 ((استان تهران)) (1395-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در صاحب امتیاز فصلنامه رسانه غیربرخط پژوهش های حقوقی قانون یار با شناسه مجوز 80025 و شمارهISSN 2588-6452تاسیس 1396((استان تهران)) (1396-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • همایش مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی - بنیاد علمی قانون یار (1397)
 • همایش حقوق و مطالعات حقوقی - بنیاد علمی قانون یار (1397)
 • همایش بزرگ پژوهش های نوین در حقوق - بنیاد علمی قانون یار (1397)
 • کارگاه آموزشی آماده سازی داوطلبان آزمون های حقوقی - موسسه قانون یار (1396)
 • کارگاه قانون خوانی و نقدی بر قوانین موضوعه - موسسه قانون یار (1396)
 • برگزاری سمینار مبارزه با پولشویی در ایران و بین الملل - پالایشگاه نفت خوزستان (1395)
 • مسلط به زبان انگلیسی در زمینه مکالمه Speaking -Listening (دارای مدرک رسمی) - زبان سرای افق (1393)

سایر موارد

 • تدریس های صوتی دکتر بهنام اسدی که بالغ بر 300ساعت تدریس صوتی در زمینه ها و دروس حقوق همچون حقوق مدنی.آیین دادرسی مدنی.حقوق تجارت.آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا می باشد که جهت آماده سازی داوطلبان آزمون های حقوقی به صورت کاملاً رایگان به جامعه حقوقی کشور تقدیم کرده است و در طی بیانیه ای اعلام نموده هرگونه کپی برداری و تکثیر از جزوات به صورت رایگان مانع
 • تا این لحظه ((سال 1397)) بالغ بر 46هزار نفر از کتب تالیفی دکتر بهنام اسدی استفاده کرده اند و وی رکورد فروش کتب حقوقی را در این بازه زمانی محدود در دست دارد
 • به واسطه عرضه سی دی های صوتی تدریس رایگان این استاد از موسسه قانون یار ، در حال حاضر بالغ بر 200هزار دانشجو و داوطلب آزمون های حقوق از تدریس صوتی این استاد بهره می برند و از استفاده کلاس های حضوری بی نیاز شده اند
 • شرح و تدریس ماده به ماده قوانین توسط دکتر بهنام اسدی به سبکی متفاوت و بیانی شیوا و رسا به دانشجو تفهیم می گردد و همین خصیصه باعث محبوبیت وی در بین دانشجویان و داوطلبان آزمون های حقوقی سطح کشور شده است
 • دکتر بهنام اسدی مبتکر کتب صوتی حقوق برای اولین بار در کشور است و گواهی ثبت اثر را از مراجع ذیصلاح دریافت کرده و در روزنامه رسمی به چاپ رسیده و این سبک نوین آموزشی برای اولین بار در کشور توسط دکتر بهنام اسدی ثبت گردیده و گواهی ثبت این آثار را در رزومه علمی خویش ثبت نموده است
 • آدرس صفحه اختصاصی در سایت علم نت https://elmnet.ir/eid/S-0063-8577
 • آدرس صفحه اختصاصی در سایت سیویلیکا https://www.civilica.com/p/100226
 • آدرس صفحه اختصاصی در سایت علمی علوم انسانی http://ensani.ir/fa/article/author/142242
 • آدرس صفحه اختصاصی در سایت علمی نورمگز https://www.noormags.ir/view/fa/creator/502374/%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C
 • آدرس صفحه اختصاصی دکتر بهنام اسدی در سایت آپارات https://www.aparat.com/result/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%DB%8C%D8%A7%D8%B1