آقای دکتر حسن طاهرخانی

Dr. Hasan Taherkhani

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (471238)

93
36
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی