آقای دکتر فرزاد امیری

Dr. Farzad Amiri

دانشگاه کرمانشاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (270433)

29
6
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی