فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک

Veterinary Research & Biological Products

تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک نشریه ای علمی با مجوز رسمی از دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که توسط موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در تداوم فعالیت نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی) منتشر می گردد. در فرآیند ارزیابی و چاپ مقالات تلاش می شود بستری جهت نشر و در دسترس قرار گرفتن پژوهش های نوآورانه و با کیفیت محققین کشور در حوزه دامپزشکی و علوم مرتبط و همچنین فرآورده های بیولوژیک دارای کاربرد پزشکی و دامپزشکی، فراهم گردد.

نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک با هدف نشر دستاوردهای علمی نوین و ارتقاء دانش پژوهشگران اقدام به انتشار یافته های پژوهشی دارای کیفیت علمی در زمینه های مختلف علوم دامپزشکی و زیست پزشکی می نماید. یافته های علمی به روز در زمینه های بهداشت و پرورش دامها، بهداشت مواد غذائی، اپید میولوژی، بیماریزایی، ایمنی شناسی، زیست فن آوری، تشخیص، درمان، پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی با تمرکز بر بیماریهای عفونی و فرآورده های بیولوژیک مرتبط در قالب مقالات کامل تحقیقی، کوتاه، گزارشات موردی و مقالات مروری مورد ارزیابی و با رعایت کامل معیارهای اخلاقی نشر، به چاپ می­رسند.

همچنین مطالعات بیوانفورماتیک نوآورانه و تحقیقات منتج به بیان ژن، در صورت ارزیابی و احراز کارآمدی آنها در تولید احتمالی فرآورده های بیولوژیک، نیز ممکن است برای انتشار پس از طی مراحل داوری مورد ملاحظه قرار گیرند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات