آقای دکتر پرویز فرهومند

Dr. Parviz Farhoomand

استاد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400482)

23
23
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی