آقای دکتر رحیم پیغان

Dr. Rahim Peyghan

استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183968)

29
46
2
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی