آقای غلامحسین خواجه

Gholamhosein Khajeh

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180997)

11
12
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی