آقای دکتر همایون فرهنگ فر

Dr. Homayoun Farhang Far

استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177195)

86
84
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی