ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای نظر افضلی

Nazar Afzali

استاد دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177198)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی نظر افضلی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه بیرجند
هیات تحریریهمجله تحقیقات دام و طیور

مقالات نظر افضلی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تلقیح مصنوعی بر روی نسبت جنسیت بره های متولد شده در میش های نژاد بلوچی ایرانپانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1387
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر استفاده از تفاله خشک شده سیب با و بدون آنزیم بر رشد و عملکرد جوجه های گوشتیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف تفاله خشک شده سیب با و بدون آنزیم بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
4دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تغذیه مرطوب بر برخی فراسنجه‌‌ های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی در جیوه‌های دارای گندم در شرایط تنش گرماییششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد مرغان تخمگذار بعد از پیک تولید ( 46-40 هفته) تغذیه شده با تفاله خشک سی با و بدون آنزیمسیب با و بدون آنزیمششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
6دریافت فایل PDF مقالهاثر مقادیر مختلف پودر هسته خرما در جیره جوجه های گوشتی آلوده شده با آفلاتوکسینبر برخی صفات لاشه جوجه های گوشتیششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
7دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف دانه زیره سبز بر صفات کیفی تخم بلدرجین ژاپنیششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
8دریافت فایل PDF مقالهاثر تفاله خشک شده سیب با و بدون آنزیم بر روی عملکرد مرغان تخمگذارششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
9دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تغذیه مرطوب بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی در جیره های دارای گندم درشرایط تنش گرماییششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
10دریافت فایل PDF مقالهApplication of the AHP in poultry houses Construction and selection managementکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تغذیه سطوح مختلف زیره سبز پودر شده بر کیفیت تخم بلدرچین ژاپنیدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیرسطوح مختلف دانه زیره سبزپودرشده بربرخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنیدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
13دریافت فایل PDF مقالهاثرات استفاده از سطوح مختلف دانه زیره سبز بر عملکرد بلدرچین ژاپنیدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
14دریافت فایل PDF مقالهاثر ترکیبی عصاره سیر (Allium Sativum) و زردچوبه ((Curcuma longa) بر آنزیم های کبدی و بیلی روبین تام در موش های صحرایی آلوده شده با آفلاتوکسین (B(1اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
15دریافت فایل PDF مقالهاثر ترکیبی عصاره سیر (Allium Sativum) و زردچوبه ((Curcuma longa) بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلدئید در موش های صحرایی آلوده شده با آفلاتوکسین (B(1اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
16دریافت فایل PDF مقالهاثر آبپنیر و پروبیوتیک تجاری بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتیسومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران1396
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با آبپنیر و پروبیوتیک تجاریسومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران1396
18دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح عصاره برگ زیتون بر عملکرد جوجه های گوشتیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
19دریافت فایل PDF مقالهاثر میوه بلوط فرآوری شده بر عملکرد جوجه های گوشتیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
20دریافت فایل PDF مقالهاثر میوه بلوط فرآوری شده بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
21دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح عصاره برگ زیتون بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
22دریافت فایل PDF مقالهکاهش اثرات آفلاتوکسیکوزیس تجربی در جوجه های گوشتی با افزودن ایمنوگلوبولین اختصاصی زرده تخم مرغ (IgY) به جیرهدومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی1397
23دریافت فایل PDF مقالهاثر افزودن پوسته برنج بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتیدومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی1397
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات عملکردی مرغ های تخم گذار تغذیه شده با عصاره پوست انار در پیک تولیددومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی1397
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای اثرات آب پنیر و پروبیوتیک تجاری بر جمعیت میکروبی روده جوجه گوشتیدومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی1397
26دریافت فایل PDF مقالهاثر افزودن ایمنوگلوبولین اختصاصی زرده تخم مرغ (IgY) به آب آشامیدنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با آفلاتوکسینB1دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی1397
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فراسنجه های بیوشیمیایی خون و تعادل اکسیدانی مرغ های تخم گذار تغذیه شده با عصاره پوست انار در پیک تولیددومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی1397
28دریافت فایل PDF مقالهاثر پودر میوه عناب با و بدون آنزیم برکیفیت گوشت جوجه های گوشتیدومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی1397
29دریافت فایل PDF مقالهاثر پودر میوه عناب ضایعاتی با و بدون آنزیم بر عملکرد رشد و صفات لاشه جوجه های گوشتیدومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی1397

مقالات نظر افضلی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات سطوح مختلف دانه زیره سبز بر صفات کیفی تخم و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنیمجله تحقیقات دام و طیور1392
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تغذیه مرطوب بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی در جیره های بر پایه ذرت - کنجاله سویا در شرایط تنش گرماییمجله تحقیقات دام و طیور1392
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص تولید و راندمان مصرف انرژی و پروتئین در جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف دانه کتان و تفاله گوجه فرنگیمجله تحقیقات دام و طیور1392
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سلنیوم و بى کربنات سدیم بر صفات بیوشیمیایى خون، عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه هاى گوشتى در شرایط تنش گرمایىفصلنامه دامپزشکی1390
5دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف آفلاتوکسین (B(1 بر طول روده، فرآسنجه های خونی و سیستم ایمنی در جوجه های گوشتینشریه میکروبیولوژی دامپزشکی1392
6دریافت فایل PDF مقالهاثر جایگزینی منبع پروتیینی کنجاله سویا با کنجاله شاهدانه در جیره بعد ازتولک بری مرغ های تخم گذارفصلنامه تولیدات دامی1395
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افزودن بذر، عصاره و گیاه خارمریم بر عملکرد، صفات لاشه و برخیفراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین B1فصلنامه تولیدات دامی1396
8دریافت فایل PDF مقالهاثر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون بلدرچین ژاپنی چالش یافته با آفلاتوکسین ب1فصلنامه زراعت و فناوری زعفران1397
9دریافت فایل PDF مقالهاثر پودر میوه عناب ضایعاتی با و بدون آنزیم بر عملکرد رشد، صفات لاشه و ریخت شناسی ایلئوم جوجه های گوشتیفصلنامه تولیدات دامی1398
10دریافت فایل PDF مقالهاثر سطح و اندازه ذرات پلی ساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتیفصلنامه تولیدات دامی1397
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی خون، پاسخ ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی تغذیه شده با آب پنیر و پروبیوتیکفصلنامه دامپزشکی1397
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افزودن بذر، عصاره و گیاه خارمریم بر فراسنجههای خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسینفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1397
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بنتونیت نانوساختار پیلارد بر عملکرد و فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی چالش یافته با آفلاتوکسینفصلنامه علوم دامی ایران1397
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص تولید، راندمان انرژی و پروتئین، شاخص های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح و اندازه ذرات مختلف پلی ساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاففصلنامه دامپزشکی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 8 بار

نمودار تولید سالانه مقالات نظر افضلی

تماس با نظر افضلی


به اشتراک گذاری صفحه نظر افضلی

پشتیبانی