اثر عصاره الکلی دانه کسور (اثر عصاره الکلی دانه کسور) بر غلظت مالون دی آلدیید بافت کبد رت

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 759

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NOPEA01_152

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

چکیده مقاله:

کسور (Pistacia cabulica)، گیاهی چندساله از خانواده Anacardiaceae است. عصاره الکلی دانه کسور دارای آنتی-اکسیدان های مهمی می باشد. با توجه به ترکیبات فعال آنتی اکسیدانی دانه کسور و نقش آنها در سلامت، پژوهش حاضر باهدفارزیابی اثرات استفاده از عصاره الکلی دانه کسور بر غلظت مالون د یآلدیید (MDA) بافت کبد در رت صورت گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از 24 رت نر بالغ نژاد ویستار انجام شد. عصاره الکلی دانه کسور در سه دوز 22، 25 و 155میلی گرم در کیلوگرم وزن بدن به مدت 6 هفته به رتهای نر بالغ گاواژ شد. در پایان دوره، غلظت مالون دی آلدیید بافت کبدبررسی گردید. نتایج نشان داد که با افزایش سطح عصاره دانه کسور غلظت MDA بافت کبد در پایان دوره آزمایش به طور معنی داری کاهش یافت، به طوری که پایین ترین غلظت آن در رتهای دریافت کننده 155 میلی گرم در کیلوگرم عصاره مشاهده شد (P> 5/52).یافته های پژوهش موید آن بود که استفاده عصاره دانه کسور با دارا بودن ترکیبات فعال آنتی اکسیدانی سبب کاهش پر اکسیداسیون لیپیدی و افزایش توان سیستم آنتی اکسیدانی می شود.

کلیدواژه ها:

آنتی اکسیدان ، مالون دی آلدیید و عصاره الکلی دانه کسور

نویسندگان

زهرا جبالبارزی

دانشجوی رشته فیزیولوژی دام دانشگاه بیرجند

هادی سریر

دانشیار عضو هییت علمی دانشگاه بیرجند

رضا خیراندیش

استاد عضو هیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

همایون فرهنگ فر

استاد عضو هییت علمی دانشگاه بیرجند