ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای مجتبی سعادتی

Mojtaba Saadati

مرکز تحقیقات زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177838)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
مرکز تحقیقات زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی مجتبی سعادتی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
مرکز تحقیقات زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی

سمتهای علمی و اجرایی مجتبی سعادتی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه

مقالات مجتبی سعادتی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتعیین شاخص های مکان یابی جهت ایجاد سد زیرزمینی و شبیه سازی مدل ریاضی جریان در سد زیرزمینیششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران1382
2دریافت فایل PDF مقالهارائه یک راهکارجدید برای تحویل استنشاقی آنتی ژن ازطریق تولید نانوفیبرهای کیتوسان دربرگیرنده آنتی ژندومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1390
3دریافت فایل PDF مقالهناتوانی نانوذرات اکسیدمس برای ازبین بردن اسپورباکتری کلستریدیوم بوتولینم تایپ Eدومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1390
4دریافت فایل PDF مقالهاستفاده ازنانوذرات اکسیدفلزی CoFe2O4 و CrOدرجهت مقابله باعفونت های باکتری بیماریزایی استافیلوکوکوس اورئوس درجهت دستیابی به ظروف استریل نانوییدومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1390
5دریافت فایل PDF مقالهسنتزنانوذرات نقره به روش الکتروشیمیایی بادیدکاربرددرپوشش دهی تجهیزات نظامیدومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1390
6دریافت فایل PDF مقالهارائه ادجوانت مخزنی جدیدبااستفاده ازنانوفیبرهای کیتوسان دربرگیرنده آنتی ژندومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1390
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی ایمنی زایی CtxB ویبریوکلرابرپایه نانوفیبرکایتوسان به روش خوراکیسومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1392
8دریافت فایل PDF مقالهالکتروداصلاح شده بانانوذرات طلادربیوحسگرالکتروشیمیایی مبتنی برهیبریداسیون DANسومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی ایمنی زایی IpaD شیگلافلکسنری برپایه نانوفیبرکایتوسان به روش خوراکیسومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی ایمنی زایی CtxB ویبریوکلرابرپایه نانوکپسول تری متیل کایتوسان TMC درخوکچه هندی به روش خوراکیسومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی ایمنی زایی IpaD شیگلافلکسنری درخوکچه هندی برپایه نانوکپسول تری متیل کایتوسان به روش خوراکیسومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1392
12دریافت فایل PDF مقالهتهیه و ارزیابی نانوکپسولهای کایتوزان به عنوان نگهدارنده واکسن وفراورده های داروئیسومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1392
13دریافت فایل PDF مقالهسویه مهندسی شده برای افزایش بیان پروتئین نوترکیب در باکتری E.coliکنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی 1394
14دریافت فایل PDF مقالهتهدیدات نوین حوزه بیولوژیک : بررسی پیامد های یک کنفرانس امنیتیهفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین1396
15دریافت فایل PDF مقالهبیوتروریسم؛ نبردگاه کنونی و چالش های آتیهفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین1396
16دریافت فایل PDF مقالهروش ها و راهکارهای رفع آلودگی مواد پرتوزا در اکوسیستم های آبی، محیط زیست آبزیان و محصولات آبزی بعد از یک حادثه هسته ایهفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین1396
17دریافت فایل PDF مقالهراهکارها و روش های رفع آلودگی مواد هسته ای در هفته اول بعد از نشست مواد پرتوزا در محیط زیست کشاورزیهفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین1396
18دریافت فایل PDF مقالهراهکارها و روش های کاهش انتقال رادیونوکلئیدها به حیوانات مزرعه ای و محصولات دامی بعد از وقوع یک حادثه هسته ایپنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی1398
19دریافت فایل PDF مقالهمسیرهای انتقال مواد پرتوزا و اثرات آنها بر حیوانات مزرعه ای و محصولات دامی بعد از وقوع یک حادثه هسته ای احتمالیپنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی1398
20دریافت فایل PDF مقالهنقش فناوری زیستی در ارتقای توان نظامی بومی ج.ا.اسومین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه1393
21دریافت فایل PDF مقالهراهکارها و روش های رفع آلودگی خاک و پوشش های گیاهی در مناطق شهری پس از حوادث هسته ایهشتمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی1400

مقالات مجتبی سعادتی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهDNA Electrochemical Nanobiosensors for the Detection of Biological Agentsفصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی1393
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قدرت تهاجمی سویه ضعیف شده شیگلا دیسانتری تیپ 1به عنوان کاندید تولید واکسنفصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی1391
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی شایستگی داده های روش دابل ساندویچ الایزا برای تشخیص توکسین بوتولینوم تیپ Eفصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی1392
4دریافت فایل PDF مقالهکلونینگ ایران پلی هیدروکسی بوتیرات و ژن E باکتریوفاژ در پلاسمیدهای جداگانه و بررسی عملکرد ژن E در تسهیل تولید هیدروکسی بوتیرات در اشریشیاکولیفصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی1393
5دریافت فایل PDF مقالهشناسایی سریع Clostridium perfringens تایپهای A، B،C، D به روش Multiplex PCRفصلنامه دامپزشکی1388
6دریافت فایل PDF مقالهسنتز و بررسی سمیت تری متیل کیتوزان کلرید به عنوان حامل واکسن و داروعلوم و فناوری های پدافند نوین1398
7دریافت فایل PDF مقالهتثبیت و هیبریداسیون DNA/DNA ژن rfbE باکتری Escherichia coli O157:H7روی سطح الکترود طلا برای تشخیص توالی خاص به روش طیف بینی امپدانس الکتروشیمیاییعلوم و فناوری های پدافند نوین1392
8دریافت فایل PDF مقالهتولید آنتی بادی پلی کلونال علیه ناحیه 4 آنتی ژن محافظت کننده باسیلوس آنتراسیس در حیوانات آزمایشگاهیعلوم و فناوری های پدافند نوین1390
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تغییر اقلیم بر امنیت غذایی ایران: پیش بینی پتانسیل عملکرد و تولید گیاهان زراعی استراتژیک کشور با استفاده از مدل SSM-iCrop۲فصلنامه به زراعی کشاورزی1400
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه میزان ایمنی زایی پروتئین های نوترکیب زیر واحد اتصالی توکسین های کزاز و بوتولینیوم)تایپ (Aمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه میزان ایمنی زایی پروتئین های نوترکیب زیر واحدهای اتصالی نوروتوکسین تتانی و توکسین حساس به حرارت اشریشیاکلی و ارتباط آن با خاطره ایمنیمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1392
12دریافت فایل PDF مقالهRelationship between Components of Perfectionism and Ethical ‎Intelligence and Job Burnout in Elementary Teachersمجله بین المللی اخلاق و جامعه1398
13دریافت فایل PDF مقالهنانوبیوسنسور مبتنی بر هیبریداسیون DNA برای تشخیص توالی ژن rfbE در نمونه واقعی باکتری اشریشیاکولی O۱۵۷:H۷مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1395
14دریافت فایل PDF مقالهپدافند هسته ای و تاثیر آن بر کاهش آلودگی مواد پرتوزا در حیوانات مزرعه ای و محصولات دامیمجله پدافند غیر عامل1400
15دریافت فایل PDF مقالهمقاله پژوهشی:شناخت مقوله انرژی در حوزه نظامی از منظر بکارگیری قابلیت های فناوری نانومطالعات دفاعی استراتژیک1398
16دریافت فایل PDF مقالهطراحی الگوی سازمانهای دفاعی دانش بنیانمطالعات دفاعی استراتژیک1396
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1925 بار

نمودار سالانه مقالات مجتبی سعادتی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با مجتبی سعادتی


به اشتراک گذاری صفحه مجتبی سعادتی

کلیدواژه های مهم در مقالات مجتبی سعادتی

پشتیبانی