آقای دکتر مجتبی سعادتی

Dr. Mojtaba Saadati

استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177838)

24
32
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی