آقای دکتر جمیل زرگان

Dr. Jamil Zargan

دانشیار و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امام حسین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369307)

17
15
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی