ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای علیرضا باهنر

alireza Bahonar

استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176447)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی علیرضا باهنر در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه تهران
هیات تحریریهنشریه‏ علمی تخصصی پژواد

مقالات علیرضا باهنر در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمروری بر نقش اقلیم در اپیدمولوژی بیماریهادومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم1378
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی وقوع ده ساله بیماری( PPR طاعون نشخوارکنندگان کوچک ) و ارزیابی مقایسه ای تعداد مبتلایان، تعداد تلفات و حجم عملیات مبارزه ( واکسیناسیون ) با بی ماری نسبت به بیماریهای تب برفکی، آبله، شاربن، آنتروتوکسمی، آگالاکسی و قانقاریای کبدیپانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1387
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر لنگش و پنومونی در بروز کیست های تخمدانی در گله های گاوپانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1387
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاث یر اجرای چهار روش همزمان ساز ی تخمک گذار ی و فحل ی در گاو ش یری بر شاخص ها ی تولیدمثلیپانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1387
5دریافت فایل PDF مقالهمیزان آگاهی مردم شهرستان مهدیشهر از بیماری کیست هیداتیدپانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1387
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسه واکسن های RB 51 , S19 در عملیات مبارزه با بروسلوز در گاوداری های استان تهرانپانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1387
7دریافت فایل PDF مقالهاپیدمی تب برفکی در جمعیت گوسفند و بز منطقه بان میل کره پو، ایلامپانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1387
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ارتباط درجه هایپرکراتوزیس انتهای سرپستان با تعداد دوره های شیر دهی، تولید شیر روزانه، تعداد سلولهای سوماتیک شیر و میزان تولید شیر 305 روزه در گاوان شیری نژاد هلشتاینپانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1387
9دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میزان برخی فاکتورهای بیوشیمیایی و سرمی در ماهیان قزل آلای رنگین کمان فاقد و واجد عفونت باکتریاییپانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1387
10دریافت فایل PDF مقالهپژوهشی درباره ی عوامل مؤثر بر موفقیت معرفی حرفه دامپزشکی از نظر دانش آموختگان و دانشجویان دامپزشکی کشورپانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1387
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تیپ های شخصیتی دانشجویان دامپزشکی و میزان همخوانی آنها با رشتهپانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1387
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی گذشته نگر اپیدمیولوژی بیماری هاری در استان کرمانشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی گزارش موارد حیوان گزیدگی نیازمند به درمان پیشگیرانه از هاری در مراجعان به مراکزبهداشتی-درمانی شهرستان اصفهان طی سال های 1381-1386شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی شاخص های اپیدمیولوژیک در مراجعان حیوان گزیده نیازمند به درمان پیشگیرانه از هاری به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان اصفهانشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان پوشش بیمه ای جوجه های یکروزه گوشتی عوامل موثر بر آن در استان مازندرانشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
16دریافت فایل PDF مقالهنقش صندوق بیمه بانک کشاورزی در پیشرفت توسعه صنعت مرغداری کشورشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان پروتیین C- erbB2 در کارسینوم های پستان سگشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
18دریافت فایل PDF مقالهفراوانی برخی از بیماریها در120 روز اول پس از زایش در گاوهای شیری هلشتاین گاوداریهای صنعتی اطراف مشهدشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تعداد شکم زایش روی موفقیت برنامه Presynch-Ovsynch با توجه به شاخص فاصله زایش تا آبستنی(Days Openشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی ایمیونوهیستوشیمیایی مارکرهای Ki67 و P53 در تومورهای پستان سگاولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی1388

مقالات علیرضا باهنر در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهمطالعه دقت روشهای مختلف جهت تشخیص سیستی سرکوس بوویس در گاوهای ذبح شدهفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1384
2دریافت فایل PDF مقالهشناسایی قارچ های آلوده کننده نمونه هایی از دانه های روغنی خوراکی (پسته، بادام، فندق) جمع آوری شده از تهرانفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1386
3دریافت فایل PDF مقالهپایش بیماری درماتیت انگشتی (Digital dermatitis) با استفاده از سیستم های درجه بندی (Scoring systems) در یک سطح یک گله گاوشیریفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1386
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دو ترکیب ضد عفونی کلره به عنوان محلول ضد عفونی پس از دوشش سرپستان گاو شیریفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1386
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمی و کیفی آلودگی لاشه های طیور کشارگاه های صنعتی استان تهران به سالمونلافصلنامه تحقیقات دامپزشکی1386
6دریافت فایل PDF مقالهتأثیر پرتودهی با اشعه گاما و نگهداری در انجماد بر روی خواص حسی، شیمیاییو باکتریایی گوشت ماهیفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1387
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر ملاتونینی روی قطر بیضه و پارامترهای منی در فصل غیرجفت گیری در قوچ نژادفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1387
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پارامترهای خونی و بیوشیمی سرمی کپور معمولی (Cyprinus carpio) متعاقب مواجهه با غلظت کم کادمیومفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1389
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه رادیوگرافی استئوآرتروز در سگ هافصلنامه تحقیقات دامپزشکی1391
10دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارائی واکس نهای S19 و RB51 در عملیات مبارزه با بروسلوز در گاوداری های استان تهران، طی سال های قبل و بعد از بکارگیری 1375-85 RB51فصلنامه دامپزشکی1388
11دریافت فایل PDF مقالهتعیین میکروارگانیسم های بیماریزای موثر دربار میکروبی شیرخام مخازن دامپروی های گرمسارنشریه میکروبیولوژی دامپزشکی1385
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر مهار رشد اسانس های زاتار یا مولتی فورا و ژرانیوم پلارگونیوم بر قارچ های جدا شده از ذرت ایرانینشریه میکروبیولوژی دامپزشکی1386
13دریافت فایل PDF مقالهشناسایی قارچ های آلوده کننده جیره های غذایی جمع آوری شده از دامداری ها و مراکز تولید خوراک دام اطراف تهراننشریه میکروبیولوژی دامپزشکی1386
14دریافت فایل PDF مقالهمطالعه میدانی تاثیر طول دوره خ شکی بر شاخص های تولید مثلی پس از زایمان در گاو هلشتایننشریه میکروبیولوژی دامپزشکی1388
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی سرولوژیکی عفونت مایکوپلاسما گالیسپتیکوم در مزارع مرغ مادرگوشتی استان مازندران در سا لهای 1391 و 1392 با استفاده از رو شهای آگلوتیناسیون روی پلیت و الیزافصلنامه تحقیقات دامپزشکی1395
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوهای مکانی و تحلیل خوشه های آنفلوانزای پرندگان H9N2 در طیور بومی روستاهای کشور سال های 1392 و 139فصلنامه دامپزشکی1396
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تیتر سرمی حاصل از واکسیناسیون بیماری نیوکاسل در مزارع پرورش نیمچه گوشتی استان مازندران در سال های 1396-1393فصلنامه دامپزشکی1397
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی سرولوژیکی تحت تیپ های H7 و H5 آنفلوانزای پرندگان در طیور صنعتی و بومی کشور در سال 1392فصلنامه تحقیقات دامپزشکی1397
19دریافت فایل PDF مقالهرخداد بیماری نیوکاسل در مزارع طیور گوشتی کشور طی سال های 1393-1392فصلنامه تحقیقات دامپزشکی1398
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت مصرف داروهای ضد باکتریایی در گاوداری های شیری استان قمفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1398
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ سرمی واکسن برونشیت عفونی طیور سویه H-120 تولید موسسه رازی در مقایسه با واکسن وارداتی در جوجه های گوشتیفصلنامه دامپزشکی1399
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی شیوع سرمی بروسلوز و برخی از عوامل خطر موثربرآن در جمعیت دام روستایی استان زنجانفصلنامه دامپزشکی1399
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1 بار

نمودار تولید سالانه مقالات علیرضا باهنر

تماس با علیرضا باهنر


به اشتراک گذاری صفحه علیرضا باهنر

پشتیبانی