آقای دکتر حسین موذن رضامحله

Dr. hossein moazen rezamahale

Researcher ID: (403476)

6
10
3
12
3

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

 • مقاله بررسی عارضه برگ زردی نیشکر (YLS ) در ارقام و mکلون های امیدبخش نیشکر - سی و چهارمین سمینار سالانه قند و شکر- مشهد (1392)
 • بررسی واکنش کلون های امیدبخش به بیماری سیاهک ساقه نیشکر ناشی از قارچ Sporisorium scitaminea در خوزستان – هفتمین همایش ملی فن آوران نیشکر ایران (1392)
 • بررسی میزان سر نی (Top Cane) نسبت به وزن کل ساقه در ارقام تجاری نیشکر -پنجمین همایش ملی فن آوران نیشکر ایران (1392)
 • مقایسه کارایی دو روش سمپاشی پیش رویشی و پیش رویشی تاخیری در مبارزه با علف های هرز مزارع نیشکر خوزستان" در چهارمین همایش علوم علف های هرز ایرانن سر نی (Cane Top )نسبت به وزن کل ساقه در ارقام تجاری نیشکر -پنجمین همایش ملی فن آوران نیشکر ایران (1390)
 • بررسی اثر سولفات آمونیم بر میزان کارایی مقادیر مختلف علف کش گلای فوسیت در کنترل علف هرز حلفه- چهارمین همایش علف های هرز ایران (1386)
 • بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر روی میزان سدیم و پتاسیم خاک در فرایند آبشویی- اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار (1386)

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

 • مربی دانشگاه علمی کاربردی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی(1393-1401)

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس گیاه پزشکی مطالعات کاربردی کشت و صنعت نیشکری دعبل خزاعی (1382-1386)
 • سرپرست حفظ نباتات تحقیقات نیشکر کشت و صنعت دعبل خزاعی (1386-1388)
 • عضو و دبیر کارگروه گیاه پزشکی موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر خوزستان (1384-تاکنون)
 • عضو و رئیس کارگروه گیاه پزشکی موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر خوزستان (1400-تاکنون)
 • کارشناس مسئول بیماری‌های نیشکر در موسسه تحقیقات نیشکر خوزستان (1388-1391)
 • رئیس اداره بیماری‌های نیشکر در موسسه تحقیقات نیشکر خوزستان (1391-1394)
 • مدیر بخش گیاه پزشکی در موسسه تحقیقات نیشکر خوزستان (1394-تاکنون)
 • عضو و دبیر هیئت مدیره جمعیت علمی فن‌آوری نیشکر ایران (1396-تاکنون)
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی ترویجی جمعیت علمی فن‌آوری نیشکر ایران (تاکنون)
 • ویراستار علمی فصلنامه علمی ترویجی جمعیت علمی فن‌آوری نیشکر ایران (تاکنون)
 • عضو هیئت مدیره موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر خوزستان (1398-تاکنون)
 • کارشناس گیاه پزشکی در موسسه تحقیقات برنج کشور (1375-1375)

سایر موارد

 • ترجمه کتاب با عنوان نماتد نیشکر (مطالعه جمعیت و تشخیص گونه ها)
 • همکاری در تدوین سند ملی راهبردی تحقیقات نیشکر ( فصل نهم - بیماری‌های نیشکر)
 • همکاری در تدوین و تهیه مجموعه دستورالعمل‌های عملیات زراعی تولید محصول نیشکر(جلد اول)
 • تدوین و چاپ نشریه ترویجی بررسی نقش تناوب و آیش در کنترل نماتدهای بیماری زای نیشکر - انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر خوزستان
 • همکاری در ویرایش کتاب مجموعه دستورالعمل های عملیات زراعی تولید محصول نیشکر