آقای دکتر یحیی تهمتن

Dr. Yahya Tahamtan

دانشیار، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات سرم و واکسن سازی رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (380492)

6
5
17
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی