آقای دکتر فریبرز خواجعلی

Dr. Fariborz Khajali

استاد تمام علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179137)

5
25
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی