آقای دکتر مهدی زارعی

Dr. Mehdi Zarei

استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (409716)

29
37
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی