آقای دکتر محمد شاهدی

Dr. Mohammad Shahedi

دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178751)

56
68
23
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی