فصلنامه مطالعات شبه قاره

Journal of Subcontinent Researches

فصلنامه مطالعات شبه قاره توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر می شود.

این فصلنامه دارای مجوز دو زبانه و حوزه ی توزیع بین المللی است، بر اساس نظر کمیسیون نشریات وزارت علوم،تحقیقات و فناوری معمولا سه شماره به فارسی و یک شماره به انگلیسی چاپ می شود که تا کنون این شیوه رعایت شده است و در حال حاضر شماره ی دوازدهم در دست چاپ است . در ضمن این فصلنامه براساس مجوز شماره ثبت ۴۰۲۵/۱۲۴ مورخ ۱۳۸۶.۹.۱۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود و براساس نامه مورخ ۱۳۸۸.۱۲.۱ به شماره ۲۰۰۵/۱۱/۳۳ از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتبار علمی- پژوهشی دریافت نموده است.

فصلنامه مطالعات شبه قاره، مجله اختصاصی مرکز مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان است و با هدف گسترش دامنه تحقیق و پژوهش و آشنایی علاقه مندان با مسایل حوزه علوم انسانی کشورهای شبه قاره(هند،پاکستان،بنگلادش) منتشر می شود. بنابراین مقالاتی را مورد بررسی قرار می دهد که در ارتباط با مطالعات علوم انسانی کشورهای مذکور اعم از مسایل ادبی، هنری، دینی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی، جغرافیایی، باستانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و...باشند.

از دیگر اهداف این نشریه"بررسی و تبیین مبانی فرهنگی- هنری – اجتماعی، سیاسی و دینی کشور های شبه قاره"،"شناسایی و معرفی و نقد آثار مشاهیر این حوزه" ، "بررسی و تبیین مبانی علمی مسایل مربوط به کشورهای حوزه شبه قاره" و نقد آثار این حوزه" است.