آقای دکتر فریبرز ارغوانی پیرسلامی

Dr. Fariborz Arghavani

دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (480353)

26
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی