آقای دکتر علی آل بویه

Dr. Ali Alebuye

استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180661)

37
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی