آقای دکتر حمید حاجیان پور

Dr. Hamid Hajianpour

دانشیار-دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (399305)

29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی