دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران

دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران توسط دانشگاه فردوسی مشهد به صورت دوماهنامه (شش شماره در سال) چاپ و منتشر می گردد.

از محققین محترم تقاضا می شود، مقالات خود را طبق فرمت نشریه در قالب Word و PDF به همراه صفحه مشخصات نویسندگان و فایل تعهد نامه به صورت الکترونیکی از طریق سایت نشریه ارسال شود (لطفا دقت شود فایل مقاله بدون مشخصات و اسامی نویسندگان باشد). ارسال فرم تعهد نامه که در بخش نحوه نگارش قرار داده شده است ضروری می باشد و مقاله بدون تعهد نامه در جلسه هیات تحریریه مطرح نخواهدشد. از نویسندگان محترم تقاضا می شود برای پیگیری مقالات خود تنها از طریق پست الکترونیک IFSTRJ@um.ac.ir مکاتبه نمایند.

همچنین خواهشمند است در زمان ارسال مقاله جدید حتما نوع مقاله خود را با توجه به محتوا، حجم و ساختار آن انتخاب فرمایید، لازم به ذکر است که این نشریه مقالات فارسی و لاتین را در دو بخش کوتاه و کامل پژوهشی مورد بررسی و داوری قرار می دهد. لطفا دقت فرمایید نویسنده مسئول (مکاتبه کننده) باید عضو هیات علمی، استاد راهنما و یا مجری طرح می باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات