فصلنامه پسته و سلامت

pistachio and health

مجله Pistachio and Health Journal (PHJ) با صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و سابقه انتشار بیش از سه سال در حوزه پسته و کشاورزی و همچنین پسته و تغذیه و پسته و سلامت به زبان انگلیسی، همچنین ایندکس در پایگاه های معتبر از جمله (Europub,ROAD,Google Scholare,Magiran,Index Copernicus,COPE ) را دارد و ضمن ارتقاء زیر ساخت های کیفی مجله در راستای استانداردهای بین المللی نشر، فرایند ایندکس مجله در بانک های اطلاعاتی معتبر بین المللی از جمله SCOPUS را در دستور کار قرار دهد. در نتیجه مقالات دریافتی به این مجله در کوتاهترین زمان ممکن (حداکثر 2 ماه) بررسی و منتشر خواهد کرد، لذا از شما استاد بزرگوار که در زمینه پسته یا پسته وحشی تحقیق می فرمایید خواهشمند است تا مقالات ارزشمندتان را برای مجله Pistachio and Health Journal ارسال فرمایید. همچنین مجله به زبان انگلیسی می باشد ولی از شما استاد بزرگوار به صورت فارسی نیز پذیرفته خواهد شد و سایر مراحل ترجمه و ادیت توسط ما انجام خواهد گرفت.

Pistachio and Health Journal (PHJ) is a free access journal devoted to the health of pistachio and its effects on the health of human. Scientific studies on the production and processing of healthy pistachio, nutritional and pharmaceutical aspects of pistachio, and solving the problems present in producing, processing and storing pistachio are welcomed.

PHJ intends to establish a link between scientists, farmers, physicians, the Food and Drug Administration, and the persons involved in the export of pistachio in order to develop the boundaries of knowledge.

In accordance with the letter numbered ۷۰۰/۲۴۰۲ issued by the Commission of medical sciences journals on September ۱۵, ۲۰۱۹, PHJ has endorsed as a scientific-research rank in Iran.