آقای دکتر بابک قنبرزاده

Dr. Babak Ghanbarzadeh

استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (227277)

121
98
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی