آقای دکتر علی ایاسه

Dr. Ali Ayaseh

دانشیار گروه علوم صنایع غذایی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (398731)

33
6
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی