آقای افشین جوادی

Afshin Javadi

دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177698)

31
23
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی