خانم دکتر فوژان بدیعی

Dr. Fojan Badii

دانشیار. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (410601)

20
12
28
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی