فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق)

Economics and Modeling

به موجب قانون مطبوعات، پروانه انتشار فصلنامه اقتصاد، به زبان فارسی و انگلیسی ثبت و صادر شد و سپس بر اساس نامه به شماره ۱۱۸۵۸/۹۳ مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۳ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فصلنامه اقتصاد و الگوسازی تغییر نام داد. این نشریه براساس تاییدیه شماره ۱۷۰۳۳۱/۳ مورخ ۰۲.۰۹.۱۳۹۰ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور حائز شرایط دریافت درجه علمی پژوهشی از شماره اول بهار ۱۳۸۹ شناخته شد. نشریه اقتصاد و الگوسازی، یک نشریه با داوری محرمانه از سوی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از ۱۰ دانشگاه پیشرو و برتر در ایران منتشر می شود. این نشریه ضمن فراهم نمودن محیط فکری پویا برای پژوهشگران با تمرکز بر مباحث اقتصاد ایران، هدف آن انتشار مقالات با کیفیت و مرتبط با موضوعات مهم اقتصاد ایران است. این نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش و انتشار مقالات علمی از نویسندگان طلب نمی کند و تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی پشتیبانی مالی می شود. نشریه اقتصاد و الگوسازی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات