آقای دکتر صالح قویدل

Dr. Saleh Ghavidel

دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (488247)

2
26
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی